Visitaties universiteiten

Universiteiten vragen mij regelmatig om een bijdrage te leveren bij de onderzoeks- en onderwijsvisitaties. Ik heb interne rapporten geschreven ten behoeve van onderwijs- en onderzoeksvisitaties; overigens ook meer beleidsmatige rapporten. Interessant was om ook aan de andere kant van de tafel als secretaris diverse internationale onderzoeksvisitatiecommissies te ondersteunen. Mijn rol was hen wegwijs te maken in het Nederlands systeem en mee te schrijven aan de de visitatierapporten (Engelstalig). Mijn ambitie was om voor het vertrek een eerste concept klaar te hebben. Dat lukte overigens niet altijd.

Sinds kort werk ik samen met Dr Katja van Vliet, die ditzelfde doet voor hogescholen.