Conflictbemiddeling

Wat mij enorm veel plezier en voldoening geeft is het oplossen van conflicten. Mensen, afdelingen, organisaties kunnen zo gemakkelijk tegenover elkaar komen te staan omdat ze vast zitten in hun eigen perspectief, overtuigd van hun eigen gelijk. En elke partij heeft ook een eigen gelijk.

De kunst is om openheid te creëren zodat de betrokkenen niet alleen het “eigen” perspectief zien, maar ook het perspectief van “de ander” en het perspectief van “het geheel”. Waarbij er zicht komt op zowel de bovenstroom (het onderwerp van het conflict) als de onderstroom (de onderlinge verhoudingen, patronen, gedachten, gevoelens).

Het kan bij conflicten zo zijn dat er ook structurele veranderingen nodig zijn om ze op te lossen. Bijvoorbeeld wanneer de inrichting van de organisatie, de governance, of de toedeling van rollen en verantwoordelijkheden een conflicten in de hand werkt.

Er is in mijn aanpak zowel aandacht voor het interpersoonlijke als de context. Voor dat laatste maak ik gebruik van Organisatie Opstellingen en sinds kort ook van de methoden van Deep Democracy.