Intergemeentelijke samenwerking

De afgelopen 15 jaar heb ik mij gespecialiseerd in intergemeentelijke samenwerking. In de eerste periode vooral in het starten van samenwerkingsverbanden met veel aandacht voor gemeenschappelijke ambitie, vormgeving en governance. Nu richt ik me vooral op lopende samenwerkingsverbanden, wanneer er behoefte is aan een evaluatie of een advies om te komen tot een goed werkend systeem, de gewenste resultaten en blije mensen.

 

Op verschillende manieren draag ik bij aan succesvol samen werken:

  • Conflictbemiddeling (mediation) – oplossen van gedoe tussen mensen, afdelingen
  • Programma en Project Management  – zorgen dat het goed loopt
  • Verkenningen en evaluatie onderzoek – bij voorkeur met een actiecomponent

Hiernaast ondersteun ik zowel bestuurders als managers binnen lokale overheden met:

  • Executive Coaching
  • Intervisiegroepen (o.a. via de Wethoudersvereniging)

 

BZK-onderzoek onder 12 samenwerkingsverbanden naar intergemeentelijke samenwerking in de bedrijfsvoering door Dr Henriëtte van den Heuvel

BZK-onderzoek

Kennis ontwikkelen
Ik ben een onderzoeker in hart en nieren. Ik hou ervan om te weten hoe het zit, en ook om de kennis die ik heb opgedaan te delen met anderen. In opdracht van onder andere BZK en de VNG heb ik meerdere onderzoeken mogen doen naar intergemeentelijke samenwerking, die hebben geleid tot een reeks publicaties. Ook geef ik regelmatig lezingen en workshops over bijvoorbeeld bouwen aan vertrouwen, leiderschap, gezamenlijk opdrachtgeverschap. Mijn laatste publicatie is gebaseerd op een onderzoek dat ik in 2017 heb verricht met drie studenten van de VU: Succesvol samenwerken in de bedrijfsvoering.

 

kennis delen
Jaarlijks organiseer een landelijke Werkconferentie voor en met het Netwerk van directeuren SSC/Bedrijfsvoering van de 100.000+ gemeenten, waar altijd zo’n 150 overheidsmanagers aan deelnemen. Kennisdeling gebeurt ook via het Platform Shared Services bij de Overheid dat het ministerie van BZK in 2008 aan mij heeft overgedragen. Het platform ontvangt geen subsidie. De opdrachten die ik doe voor de gemeentelijke en landelijke overheid maken het mogelijk het platform in de lucht te houden.