Onderzoek

Vanaf mijn promotie doe ik onderzoeksopdrachten. Voor onderzoeksbureaus die mensen zochten die gemakkelijk schreven Ik ben een onderzoeker in hart en nieren. Ik wil weten hoe het werkelijk zit: wat zijn hier de feiten en wat de meningen? Is er onderscheid tussen wat men zegt en wat men doet? Hoe zit het met bovenstroom en onderstroom? Wat zijn de onderliggende patronen? En ook: Wat werkt in de praktijk en wat niet? Immers, the proof of the puddingh is in the eating!

Voor vooral BZK en VNG heb ik onderzoek gedaan naar ontwikkelingen op het terrein van intergemeentelijke samenwerking en shared services. De rapporten zijn opgenomen in mijn lijst met publicaties en kunnen daar ook worden gedownload.

Voor ministeries, gemeenten en samenwerkingsverbanden doe ik twee typen onderzoek: verkenningen en audits/evaluatieonderzoek. Dit laatste overigens ook voor universiteiten.

Actieonderzoek
Het liefst doe ik onderzoek waarmee je meteen ook wat kan doen, onderzoek als interventie, of wat we vroeger actieonderzoek noemden.

Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de stand van zaken van een samenwerkingsverband en lopende het onderzoek verander je met elkaar wat nodig is om het beter te laten lopen. Je stelt de governance bij, verandert wat aan de overlegstructuren, je doet aan conflictbemiddeling als mensen ruzie hebben en gaat samen aan de slag zodat je conclusies kan trekken die gedragen zijn. Op deze wijze lever je niet een rapport op met resultaten die men grotendeels al kent en een reeks aanbevelingen waarvan het de vraag is of die worden opgevolgd, maar iedereen is al in beweging gebracht en bezig met verbeteringen doorvoeren.

Belangrijke voorwaarde is commitment op alle niveaus van de organisatie en voldoende openheid. Er moet immers ruimte worden gegeven om te leren, om werkende weg stappen te zetten. Actieonderzoek werkt alleen als de opdrachtgever ook echt actie wil.