Over Henriëtte

Wat mij kenmerkt is een open en onderzoekende houding, vanuit een diep verlangen de mensen en de wereld te begrijpen. Wat is er werkelijk aan de hand, waarom gaat het zoals het gaat, hoe zijn de verhoudingen, wat maakt dat het goed gaat, waar komt het gedoe vandaan, wat motiveert de mensen hier?

Inzicht
Wijs handelen begint met inzicht. Bij al mijn opdrachten begin ik dan ook met onderzoek, een verkenning van wat er aan de hand is. Veelal in de vorm van gesprekken, de feiten op een rij zetten. Dit geldt zowel bij individuele coaching als bij mediation bij conflicten of evaluaties van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Een tweede kenmerk is resultaatgerichtheid, een verlangen dat het goed gaat, “zorgen dat het werkt” met een sterke focus op wat mensen en/of organisaties willen bereiken. En daar een bijdrage aan leveren.

Citaat van een opdrachtgever: “Wij willen iemand die van ons is, daarom willen we liever jou dan een Bureau dat een rapport komt schrijven“.

Resultaat
Met het inzicht wordt ook helder wat er anders, beter zou kunnen. Ik hou van opdrachten waarin ik ook deze stap kan helpen zetten. Ik werk dan op het snijvlak van professioneel en persoonlijk, van concrete activiteiten en houding en gedrag, van strategie en psychologie. Hierbij kan ik mijn kennis en ervaring als manager bij de overheid combineren met mijn achtergrond als psycholoog.

Het derde wat mij kenmerkt is het verbinden van mensen, om resultaten te bereiken en ook om kennis en ervaringen te delen.

Verbinden
Het belangrijkste is in een opdracht te zoeken naar wat er wordt gewild, door de bestuurders, het management en ook de uitvoering. In mijn opdrachten verbind ik me met de mensen, en streef ook binnen de organisatie naar gemeenschappelijkheid, in de visie en ook in het handelen. Als mensen tegen werken heeft dat veelal een reden, en het is goed om deze te kennen, en de minderheden te includeren.

Citaat van een opdrachtgever: “Dat je met een goed resultaat zou komen wist ik, maar wat ik verder waardeer is je aanpak, waardoor je ondanks alle weerstand het zonder gedoe met alle betrokkenen voor elkaar hebt gekregen“.

Verbinden van mensen doe ik ook in bijeenkomsten en via het Platform Shared Services bij de Overheid, dat het Ministerie van BZK in 2008 aan mij overdroeg.